Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 207 : Learn@site

ฝ่ายวิชาการนำนักเรียนชั้นปีที่ 3 ออกไปดูงานภายนอก (Learn@site) ที่บริษัท Paperbox (Thailand) จำกัด โดยมีคุณสมภพ  อนุชาติวรกุล กรรมการผู้จัดการ และเป็นศิษย์เก่า ACC ให้เกียรติต้อนรับ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของ Packaging ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นนำคณะครู นักเรียนเข้าชมโรงงาน ดูกระบวนการผลิต แล้วเลี้ยงอาหารกลางวันก่อนเดินทางกลังโรงเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 110 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ทวีเดช    สิริโยธิน   ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ทวีเดช    สิริโยธิน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 286 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 286 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6