Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 197 : กิจกรรมการให้บริการตามโครงการ"รุกเพื่อลดเอดส์"

กิจกรรมการให้บริการเชิงรุกเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และการให้บริการปรึกษา และตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี (VCT) ตามโครงการรุกเพื่อลดเอดส์ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้จัด ซึ่งนักเรียนทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมฐาน พร้อมรับบริการตรวจสุขภาพตามความสมัครใจ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00-16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 150 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นางสาว  นภัส    คุ้มปัญญา    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ทวีเดช    สิริโยธิน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 198 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 196 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8