Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 195 : ลงนามในสัญญาความร่วมมือดำเนินการโครงการห้องเรียนขงจื่อ

เมื่อวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมด้วย อ.ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ที่ปรึกษาห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ อ.หลิว เอี้ยนลี่ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีน และอ.อภินพ การุณยเลิศ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายไทย เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมฉงฮว่า เมืองเทียนจิน ประเทศจีน เพื่อร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือดำเนินการโครงการห้องเรียนขงจื่อ และจัดการประชุมประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน และมุ่งเน้นการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อผลประโยชน์แก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และเยาวชนชาวไทย ตามแนวคิด One Belt One Road และแนวทางความร่วมมือจากทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น)

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 52 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ทวีเดช    สิริโยธิน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 112 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 111 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3