Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 194 : การแข่งขันหมากล้อม "The 1st Standard Rating & Friendship Game 2017"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยห้องเรียนขงจื่อ ร่วมกับสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันหมากล้อม The 1st Standard Rating & Friendship Game 2017"  โดยใช้หอประชุมใหญ่อาคารอัสสัมชัญ  ห้องอเนกประสงค์อาคารศตวรรษสมโภช และห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต  การแข่งขันในครั้งนี้มีโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในทุกระดับกว่า 800 คน ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560  เวลา 9.00 - 16.00 น.

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 254 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ทวีเดช    สิริโยธิน   ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ทวีเดช    สิริโยธิน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 170 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 169 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13