Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 190 : ฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด ร่วมกันจัดวจนพิธีกรรม ฉลองศาสนนามให้กับผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร  ศรีหาพล พร้อมกันนี้ได้แสดงความคารวะต่อคุณพ่อเจ้าอาวาส และปลัดวัดเซนต์หลุยส์ด้วยความรักและเคารพ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30-10.10 น.

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 136 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ทวีเดช    สิริโยธิน   ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ทวีเดช    สิริโยธิน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 230 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 226 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7