กิจกรรมสัมมนาพิเศษ "แนะแนวจับใจ เด็กไทยยุค 4.0" โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (Post : 28 พ.ย. 2561)
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (Post : 26 พ.ย. 2561)
ACC Family Bowling 2018 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (Post : 25 พ.ย. 2561)
Learn@Site ของนักเรียนปี 1 ที่บริษัท จีพี มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยคุณไชยยศ ร่วมใจพัฒนกุล เจ้าของบริษัท ซึ่งเป็นศิษย์เก่าเอซีซี รุ่น 63 ให้การต้อนรับ (Post : 23 พ.ย. 2561)
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และคณะครูผู้ร่วมบริหาร ได้ให้การต้อนรับ ภราดาโยเซฟ ยอห์น อธิการโรงเรียนมัธยมศึกษามงฟอร์ต เมืองดาร์เอสซาลาม ประเทศสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย (Post : 16 พ.ย. 2561)
เครือข่ายผู้ปกคองนักเรียนชั้นปีที่ 2 (PNA 2) จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีในหัวข้อ "Digital Marketing" (Post : 15 พ.ย. 2561)
การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2018 (Post : 10 พ.ย. 2561)
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนพฤศจิกายน (Post : 9 พ.ย. 2561)
<<Back Next>>