จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์โดยห้องเรียนขงจื่อ (Post : 23 ก.ย. 2561)
ตรวจโรคทางนรีเวชโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวช (Post : 23 ก.ย. 2561)
ท่านผู้อำนวยการ คณะครู คณะนักการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณพ่อไสว สังข์สูตร์ บิดาคุณรุ่งโรจน์ สังข์สูตร์ (Post : 22 ก.ย. 2561)
Wrap Up on "Advertising in the new edge" by Miss Varisa Sripiean (Post : 19 ก.ย. 2561)
Wrap Up on "Marketing & Branding" โดยคุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (Post : 17 ก.ย. 2561)
Wrap Up on "Basic Selling/Salesmanship" โดยคุณนิติพนธ์ คงเกียรติคุณ จากบริษัทไทยซัมซุง อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (Post : 15 ก.ย. 2561)
คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชีวภาพมณฑลหูเป่ย เมืองหวู่ฮั่นมาเยี่ยมโรงเรียน (Post : 13 ก.ย. 2561)
ฝ่ายวิชาการไปดูงานหลักสูตรสายศิลป์-ธุรกิจของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (Post : 13 ก.ย. 2561)
<<Back Next>>