ฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อจัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง (Post : 5 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 (Post : 31 พ.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2562 (Post : 27 พ.ค. 2562)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 เปิดปีการศึกษา 2562 (ช่วงบ่าย) (Post : 24 พ.ค. 2562)
กิจกรรมต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 และปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2562 (Post : 23 พ.ค. 2562)
การสัมมนาบุคลากรของโรงเรียนก่อนเปิดปีการศึกษา 2562 (Post : 17 พ.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการปิดท้ายปีการศึกษา 2561 (Post : 17 เม.ย. 2562)
กิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2562 (Post : 11 เม.ย. 2562)
<<Back Next>>