กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือในวันที่สามของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 (Post : 3 ก.พ. 2562)
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (Post : 2 ก.พ. 2562)
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและกิจกรรมจิตอาสาปันน้ำใจของนักเรียนชั้นปีที่ 1 (Post : 1 ก.พ. 2562)
กิจกรรมฉลองวันตรุษจีนจัดโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (Post : 31 ม.ค. 2562)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 จัดสัมมนาในหัวข้อ Unleash the power within ใหักับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 (Post : 24 ม.ค. 2562)
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้ด้านพระคัมภีร์ (Post : 23 ม.ค. 2562)
การประชุมครูประจำเดือนมกราคม (Post : 23 ม.ค. 2562)
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดการจัด Display ในวิชา Visual Merchandise (Post : 22 ม.ค. 2562)
<<Back Next>>