กิจกรรมการให้บริการตามโครงการ"รุกเพื่อลดเอดส์" (Post : 22 ก.ค. 2560)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 70 ปีแห่งการสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต (Post : 21 ก.ค. 2560)
ลงนามในสัญญาความร่วมมือดำเนินการโครงการห้องเรียนขงจื่อ (Post : 19 ก.ค. 2560)
การแข่งขันหมากล้อม "The 1st Standard Rating & Friendship Game 2017" (Post : 13 ก.ค. 2560)
ฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล (Post : 29 มิ.ย. 2560)
กิจกรรมรับน้องภาคสนาม (Post : 23 มิ.ย. 2560)
พิธีบายศรีสู่ขวัญสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (Post : 23 มิ.ย. 2560)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 (Post : 23 มิ.ย. 2560)
Next>>