กิจกรรมทำบุญตักบาตรโอกาสวันวิสาขบูชา และกิจกรรมเลือกชมรม (Post : 24 พ.ค. 2561)
กิจกรรมค่ายภาษาจีนภาคฤดูร้อน (Post : 22 พ.ค. 2561)
ต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 สู่ปีการศึกษา 2561 (Post : 21 พ.ค. 2561)
สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2561 (Post : 19 พ.ค. 2561)
ประชุมครูก่อนเปิดปีการศึกษา 2561 (Post : 4 พ.ค. 2561)
กิจกรรมวันสงกรานต์ของนักเรียนใหม่ (Post : 11 เม.ย. 2561)
นักเรียนใหม่เข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมภาษาอังกฤษ (Post : 30 มี.ค. 2561)
นักเรียนปี 2 ฝึกงานที่บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (Post : 14 มี.ค. 2561)
Next>>