ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการคัดลายมือภาษาจีนในงานวันวิชาการ (Post : 22 ม.ค. 2562)
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (Post : 22 ม.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2561 (Post : 21 ม.ค. 2562)
กิจกรรมวันวิชาการ 2018 ฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันที่สอง (Post : 20 ม.ค. 2562)
กิจกรรมวันวิชาการ 2018 ฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (Post : 18 ม.ค. 2562)
กิจกรรมกีฬารักสามัคคี เอซีซีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (Post : 13 ม.ค. 2562)
กิจกรรมเสริมทักษะความรู้จากประสบการณ์จริงในการขายสินค้า "Online Business" โดยคุณอริสา วัฒนาโภคินกุล เจ้าของลิปสติก ยี่ห้อ Tifara และผ้าลูกไม้นำเข้า ยี่ห้อ Lavanya (Post : 9 ม.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2561 (Post : 7 ม.ค. 2562)
Next>>