การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2018 (Post : 10 พ.ย. 2561)
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนพฤศจิกายน (Post : 9 พ.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการจัดทำห้องเกียรติยศ (Hall of Fame) ของโรงเรียน (Post : 8 พ.ย. 2561)
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลที่ได้จากการแข่งขันแก่นักกีฬาหมากล้อมของโรงเรียน (Post : 7 พ.ย. 2561)
ACC Alumni's Talk on "Startup & Presentation" โดยคุณนภัทร พุทธคุณขจร (Post : 6 พ.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2561 (Post : 5 พ.ย. 2561)
วันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1 และกิจกรรมสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 (Post : 4 พ.ย. 2561)
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบรางวัลแก่นักเรียนและให้โอวาทในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (Post : 29 ต.ค. 2561)
Next>>