การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (Post : 18 ก.ค. 2561)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (Post : 17 ก.ค. 2561)
กิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Post : 12 ก.ค. 2561)
ผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม (Post : 6 ก.ค. 2561)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (Post : 2 ก.ค. 2561)
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง อยากประสบความสำเร็จ "บริหารธุรกิจ" ต้องเรียนต่อที่ไหน? (Post : 30 มิ.ย. 2561)
ฉลองนักบุญเปาโล ศาสนนามของท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล (Post : 30 มิ.ย. 2561)
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (Post : 22 มิ.ย. 2561)
Next>>