การบรรยายพิเศษ "แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน (Post : 17 พ.ย. 2560)
Learn@site at TV Direct (Post : 16 พ.ย. 2560)
ท่านผู้อำนวยการพบนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนพฤศจิกายน (Post : 14 พ.ย. 2560)
การแข่งขัน Harbor GO Eastern Championship 2017 (Post : 14 พ.ย. 2560)
การบรรยายพิเศษ "ทำอย่างไรเป็นคนไทยแข็งแรง" (Post : 3 พ.ย. 2560)
ภราดา 3 ท่านของคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศอินเดียเข้าเยี่ยมโรงเรียน (Post : 2 พ.ย. 2560)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Teacher as a Coach ก้าวข้ามความเป็นครูสู่ความเป็นโค้ช" (Post : 1 พ.ย. 2560)
Alumni's Talk เรื่อง แรงบันดาลใจในการเรียนธุรกิจ (Post : 31 ต.ค. 2560)
Next>>