ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนประจำเดือนมกราคม (Post : 12 ม.ค. 2561)
การบรรยายพิเศษเรื่อง "Maximize Your Talent" (Post : 12 ม.ค. 2561)
Wrap Up "กระบวนการผลิตสินค้าในยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Manufacturing)" (Post : 12 ม.ค. 2561)
Wrap Up "ประเทศไทย 4.0 กับโอกาสด้านโลจิสติกส์ (Logistics)" (Post : 11 ม.ค. 2561)
ต้อนรับคณะอาจารย์เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ (Post : 4 ม.ค. 2561)
ฉลองพระคริสตสมภพ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 (Post : 24 ธ.ค. 2560)
กิจกรรม "รู้รักสามัคคี ACC สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2560 (Post : 14 ธ.ค. 2560)
กิจกรรม รู้รักสามัคคี ACC สัมพันธ์ (Post : 11 ธ.ค. 2560)
Next>>