การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการระยะสั้น (Post : 15 มิ.ย. 2562)
การเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (Post : 14 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 (Post : 12 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2562 (Post : 11 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2562 (Post : 10 มิ.ย. 2562)
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนในการประกวดวาดภาพเกี่ยวกับเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง (Post : 10 มิ.ย. 2562)
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 และรับผลสอบ Intensive (Post : 8 มิ.ย. 2562)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 และพิธีต้อนรับภราดาประจักษ์ นันศรีทองและภราดากรกวี ยินดีเวท (Post : 7 มิ.ย. 2562)
Next>>