Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการระยะสั้น (เมื่อวานนี้)
การเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (14 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 (12 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2562 (11 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2562 (10 มิ.ย. 2562)
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนในการประกวดวาดภาพเกี่ยวกับเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง (10 มิ.ย. 2562)
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 และรับผลสอบ Intensive (8 มิ.ย. 2562)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 และพิธีต้อนรับภราดาประจักษ์ นันศรีทองและภราดากรกวี ยินดีเวท (7 มิ.ย. 2562)
ฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อจัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง (5 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 (31 พ.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2562 (27 พ.ค. 2562)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 เปิดปีการศึกษา 2562 (ช่วงบ่าย) (24 พ.ค. 2562)
กิจกรรมต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 และปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2562 (23 พ.ค. 2562)
การสัมมนาบุคลากรของโรงเรียนก่อนเปิดปีการศึกษา 2562 (17 พ.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการปิดท้ายปีการศึกษา 2561 (17 เม.ย. 2562)
กิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2562 (11 เม.ย. 2562)
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 (5 เม.ย. 2562)
กิจกรรม Ice-Breaking สำหรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 (29 มี.ค. 2562)
วันแรก รุ่นแรกของการเรียน Intensive Course ของนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 (25 มี.ค. 2562)
งาน Thank you Party สำหรับครู เจ้าหน้าที่และนักการของโรงเรียน (21 มี.ค. 2562)
ประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (18 มี.ค. 2562)
พิธีรำลึกถึงภราดาโรเกชั่นและภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ (11 มี.ค. 2562)
งาน ACC 80th Anniversary "Home Coming Celebration" (11 มี.ค. 2562)
ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและคณะผู้ร่วมบริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน The Sino-Singapore Matai (ASEAN) International Education Express (4 มี.ค. 2562)
นักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 78 จัดงาน Graduation Party ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ (28 ก.พ. 2562)
การประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ (26 ก.พ. 2562)
การสอบปลายภาคของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (26 ก.พ. 2562)
พิธีมุทิตาจิตครูและนักการเกษียณ ปีการศึกษา 2561 (23 ก.พ. 2562)
คณะภราดา คณะครู นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการถวายแจกันดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพร (23 ก.พ. 2562)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา และปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (23 ก.พ. 2562)
นักเรียนชั้นปีที่ 3 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับท่านผู้อำนวยการ คณะภราดา ครู และเจ้าหน้าที่ (21 ก.พ. 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561 (20 ก.พ. 2562)
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก (20 ก.พ. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/2561 (18 ก.พ. 2562)
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (17 ก.พ. 2562)
กิจกรรม Insure Your Success สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 (14 ก.พ. 2562)
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3/2561 (13 ก.พ. 2562)
มิสชุติมา เอื้อโอบอ้อมและมิสกันยากร คุณเจริญ เข้ารับเกียรติบัตรในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารและครูดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9 ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 (10 ก.พ. 2562)
พิธีบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา (9 ก.พ. 2562)
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา (9 ก.พ. 2562)
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 3 ครั้งสุดท้ายก่อนจบการศึกษา (7 ก.พ. 2562)
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือในวันที่สามของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 (3 ก.พ. 2562)
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (2 ก.พ. 2562)
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและกิจกรรมจิตอาสาปันน้ำใจของนักเรียนชั้นปีที่ 1 (1 ก.พ. 2562)
กิจกรรมฉลองวันตรุษจีนจัดโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (31 ม.ค. 2562)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 จัดสัมมนาในหัวข้อ Unleash the power within ใหักับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 (24 ม.ค. 2562)
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้ด้านพระคัมภีร์ (23 ม.ค. 2562)
การประชุมครูประจำเดือนมกราคม (23 ม.ค. 2562)
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดการจัด Display ในวิชา Visual Merchandise (22 ม.ค. 2562)
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการคัดลายมือภาษาจีนในงานวันวิชาการ (22 ม.ค. 2562)

 1 2 3 4  >>   >|