Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนแต่ละชั้นปี (22 ก.ย. 2560)
Wrap up วิชา Marketing Information โดยคุณนิวัต วงศ์พรหมปรีดา (21 ก.ย. 2560)
Wrap up วิชา Entrepreneurship โดยคุณประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์ (19 ก.ย. 2560)
Wrap up วิชา Visual Merchandising โดยคุณกิตติพงษ์ วนภิญโญศักดิ์ (19 ก.ย. 2560)
Wrap up วิชา Advertising (16 ก.ย. 2560)
Wrap up วิชา Salesmanship โดยคุณนิติพนธ์ คงเกียรติคุณ (14 ก.ย. 2560)
Wrap up วิชา Retail & Wholesale โดยคุณอานุภาพ ธารทอง (14 ก.ย. 2560)
Wrap up วิชา Basic Selling 1 โดยคุณมโนรถ กุศลศักดิ์ (13 ก.ย. 2560)
Learn@site (12 ก.ย. 2560)
ผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียน ประจำเดือนสิงหาคม (1 ก.ย. 2560)
กิจกรรมประกวดคัดลายมือ "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน" ปีการศึกษา 2560 (30 ส.ค. 2560)
กิจกรรมประกวดคัดลายมือ "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน" ปีการศึกษา 2560 (30 ส.ค. 2560)
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 3 (29 ส.ค. 2560)
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี สมโภชแม่พระ และวันแม่ (16 ส.ค. 2560)
กิจกรรมบริการวิชาการของโรงเรียน (4 ส.ค. 2560)
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (26 ก.ค. 2560)
กิจกรรมการให้บริการตามโครงการ"รุกเพื่อลดเอดส์" (22 ก.ค. 2560)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 70 ปีแห่งการสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต (21 ก.ค. 2560)
ลงนามในสัญญาความร่วมมือดำเนินการโครงการห้องเรียนขงจื่อ (19 ก.ค. 2560)
การแข่งขันหมากล้อม "The 1st Standard Rating & Friendship Game 2017" (13 ก.ค. 2560)
ฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล (29 มิ.ย. 2560)
กิจกรรมรับน้องภาคสนาม (23 มิ.ย. 2560)
พิธีบายศรีสู่ขวัญสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (23 มิ.ย. 2560)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 (23 มิ.ย. 2560)
สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในโรงเรียน (21 มิ.ย. 2560)
การตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (21 มิ.ย. 2560)
กิจกรรมเลือกประธานและรองประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (15 มิ.ย. 2560)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (1 มิ.ย. 2560)
เซ็น MOU ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (29 พ.ค. 2560)
ต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2560 (29 พ.ค. 2560)
ประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบ Intensive ของนักเรียนปี 1 (27 พ.ค. 2560)
กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมเทศกาลตวนอู่ (เทศกาลไหว้บะจ่าง) (26 พ.ค. 2560)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนปี 3 ที่ไปฝึกงาน (Last Orientation on the Job Training) (26 พ.ค. 2560)
ต้อนรับนักเรียนปี 1 และ ปี 2 สำหรับปีการศึกษา 2560 (23 พ.ค. 2560)
กิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียนปี 1 และ ปี 2 ในวันเปิดปีการศึกษา 2560 (23 พ.ค. 2560)
Intensive Course สำหรับนักเรียนใหม่ (27 มี.ค. 2560)
Graduation Party (20 มี.ค. 2560)
ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงานภาคฤดูร้อน (13 มี.ค. 2560)
ประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบของนักเรียนปี 1 และ ปี 2 (11 มี.ค. 2560)
การบรรยายพิเศษโดยท่านเอกอัครราชทูตรัสเซีย (10 มี.ค. 2560)
นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจขั้นสูง (10 มี.ค. 2560)
รางวัลการแข่งขันภายนอกโรงเรียน (22 ก.พ. 2560)
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันปริศนาอักษรจีน และถ้วยรางวัลโบว์ลิ่งการกุศล (20 ก.พ. 2560)
พิธีบายศรีสู่ขวัญ วันปัจฉิมนิเทศ (20 ก.พ. 2560)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2559 (17 ก.พ. 2560)
พิธีลงนามเอกสาร โครงการ MOU (9 ก.พ. 2560)
นิทรรศการหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป และการแข่งขันไขปริศนาอักษรจีน (9 ก.พ. 2560)
งานสัปดาห์วิชาการและโครงการงานอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 (7 ก.พ. 2560)
ACC inter-school speech contest (6 ก.พ. 2560)
ACC Family Bowling 2016 (6 ก.พ. 2560)

 1 2 3  >>   >|