Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/2561 (เมื่อวานนี้)
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (17 ก.พ. 2562)
กิจกรรม Insure Your Success สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 (14 ก.พ. 2562)
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3/2561 (13 ก.พ. 2562)
มิสชุติมา เอื้อโอบอ้อมและมิสกันยากร คุณเจริญ เข้ารับเกียรติบัตรในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารและครูดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9 ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 (10 ก.พ. 2562)
พิธีบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา (9 ก.พ. 2562)
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา (9 ก.พ. 2562)
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 3 ครั้งสุดท้ายก่อนจบการศึกษา (7 ก.พ. 2562)
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือในวันที่สามของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 (3 ก.พ. 2562)
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (2 ก.พ. 2562)
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและกิจกรรมจิตอาสาปันน้ำใจของนักเรียนชั้นปีที่ 1 (1 ก.พ. 2562)
กิจกรรมฉลองวันตรุษจีนจัดโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (31 ม.ค. 2562)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 จัดสัมมนาในหัวข้อ Unleash the power within ใหักับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 (24 ม.ค. 2562)
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้ด้านพระคัมภีร์ (23 ม.ค. 2562)
การประชุมครูประจำเดือนมกราคม (23 ม.ค. 2562)
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดการจัด Display ในวิชา Visual Merchandise (22 ม.ค. 2562)
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการคัดลายมือภาษาจีนในงานวันวิชาการ (22 ม.ค. 2562)
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (22 ม.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2561 (21 ม.ค. 2562)
กิจกรรมวันวิชาการ 2018 ฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันที่สอง (20 ม.ค. 2562)
กิจกรรมวันวิชาการ 2018 ฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (18 ม.ค. 2562)
กิจกรรมกีฬารักสามัคคี เอซีซีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (13 ม.ค. 2562)
กิจกรรมเสริมทักษะความรู้จากประสบการณ์จริงในการขายสินค้า "Online Business" โดยคุณอริสา วัฒนาโภคินกุล เจ้าของลิปสติก ยี่ห้อ Tifara และผ้าลูกไม้นำเข้า ยี่ห้อ Lavanya (9 ม.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2561 (7 ม.ค. 2562)
โรงเรียนจัดพิธีเสกถ้ำพระกุมารโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ และกิจกรรมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (22 ธ.ค. 2561)
สอบกลางภาคของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 (20 ธ.ค. 2561)
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับมหาวิทยาลัย Southwest University of Political Science and Law จากฉงชิ่ง ประเทศจีน (18 ธ.ค. 2561)
กิจกรรม ACC WALK & RUN 2018 วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 (10 ธ.ค. 2561)
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการรับเสื้อ และ bib เพื่อใส่ในการเดิน-วิ่ง ACC WALK & RUN 2018 วันที่ 9 ธันวาคม 2561 (8 ธ.ค. 2561)
วันที่ 7 ธันวาคม วันแรกของการรับเสื้อ และ bib เพื่อใส่ใน ACC WALK & RUN 2018 วันที่ 9 ธันวาคม 2561 (7 ธ.ค. 2561)
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาท ข้อคิดแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนธันวาคม 2561 (7 ธ.ค. 2561)
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้จากการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก (6 ธ.ค. 2561)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดย PNA 3 จัด Workshop หัวข้อ "Design Thinking and Lean Startup" (3 ธ.ค. 2561)
การประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2561 (30 พ.ย. 2561)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2561 (29 พ.ย. 2561)
กิจกรรมสัมมนาพิเศษ "แนะแนวจับใจ เด็กไทยยุค 4.0" โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (28 พ.ย. 2561)
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (26 พ.ย. 2561)
ACC Family Bowling 2018 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (25 พ.ย. 2561)
Learn@Site ของนักเรียนปี 1 ที่บริษัท จีพี มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยคุณไชยยศ ร่วมใจพัฒนกุล เจ้าของบริษัท ซึ่งเป็นศิษย์เก่าเอซีซี รุ่น 63 ให้การต้อนรับ (23 พ.ย. 2561)
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และคณะครูผู้ร่วมบริหาร ได้ให้การต้อนรับ ภราดาโยเซฟ ยอห์น อธิการโรงเรียนมัธยมศึกษามงฟอร์ต เมืองดาร์เอสซาลาม ประเทศสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย (16 พ.ย. 2561)
เครือข่ายผู้ปกคองนักเรียนชั้นปีที่ 2 (PNA 2) จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีในหัวข้อ "Digital Marketing" (15 พ.ย. 2561)
การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2018 (10 พ.ย. 2561)
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนพฤศจิกายน (9 พ.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการจัดทำห้องเกียรติยศ (Hall of Fame) ของโรงเรียน (8 พ.ย. 2561)
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลที่ได้จากการแข่งขันแก่นักกีฬาหมากล้อมของโรงเรียน (7 พ.ย. 2561)
ACC Alumni's Talk on "Startup & Presentation" โดยคุณนภัทร พุทธคุณขจร (6 พ.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2561 (5 พ.ย. 2561)
วันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1 และกิจกรรมสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 (4 พ.ย. 2561)
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบรางวัลแก่นักเรียนและให้โอวาทในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (29 ต.ค. 2561)
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (26 ต.ค. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|