Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการปิดท้ายปีการศึกษา 2561 (17 เม.ย. 2562)
กิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2562 (11 เม.ย. 2562)
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 (5 เม.ย. 2562)
กิจกรรม Ice-Breaking สำหรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 (29 มี.ค. 2562)
วันแรก รุ่นแรกของการเรียน Intensive Course ของนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 (25 มี.ค. 2562)
งาน Thank you Party สำหรับครู เจ้าหน้าที่และนักการของโรงเรียน (21 มี.ค. 2562)
ประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (18 มี.ค. 2562)
พิธีรำลึกถึงภราดาโรเกชั่นและภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ (11 มี.ค. 2562)
งาน ACC 80th Anniversary "Home Coming Celebration" (11 มี.ค. 2562)
ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและคณะผู้ร่วมบริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน The Sino-Singapore Matai (ASEAN) International Education Express (4 มี.ค. 2562)
นักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 78 จัดงาน Graduation Party ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ (28 ก.พ. 2562)
การประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ (26 ก.พ. 2562)
การสอบปลายภาคของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (26 ก.พ. 2562)
พิธีมุทิตาจิตครูและนักการเกษียณ ปีการศึกษา 2561 (23 ก.พ. 2562)
คณะภราดา คณะครู นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการถวายแจกันดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพร (23 ก.พ. 2562)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา และปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (23 ก.พ. 2562)
นักเรียนชั้นปีที่ 3 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับท่านผู้อำนวยการ คณะภราดา ครู และเจ้าหน้าที่ (21 ก.พ. 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561 (20 ก.พ. 2562)
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก (20 ก.พ. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/2561 (18 ก.พ. 2562)
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (17 ก.พ. 2562)
กิจกรรม Insure Your Success สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 (14 ก.พ. 2562)
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3/2561 (13 ก.พ. 2562)
มิสชุติมา เอื้อโอบอ้อมและมิสกันยากร คุณเจริญ เข้ารับเกียรติบัตรในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารและครูดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9 ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 (10 ก.พ. 2562)
พิธีบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา (9 ก.พ. 2562)
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา (9 ก.พ. 2562)
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 3 ครั้งสุดท้ายก่อนจบการศึกษา (7 ก.พ. 2562)
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือในวันที่สามของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 (3 ก.พ. 2562)
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (2 ก.พ. 2562)
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและกิจกรรมจิตอาสาปันน้ำใจของนักเรียนชั้นปีที่ 1 (1 ก.พ. 2562)
กิจกรรมฉลองวันตรุษจีนจัดโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (31 ม.ค. 2562)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 จัดสัมมนาในหัวข้อ Unleash the power within ใหักับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 (24 ม.ค. 2562)
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้ด้านพระคัมภีร์ (23 ม.ค. 2562)
การประชุมครูประจำเดือนมกราคม (23 ม.ค. 2562)
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดการจัด Display ในวิชา Visual Merchandise (22 ม.ค. 2562)
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการคัดลายมือภาษาจีนในงานวันวิชาการ (22 ม.ค. 2562)
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (22 ม.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2561 (21 ม.ค. 2562)
กิจกรรมวันวิชาการ 2018 ฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันที่สอง (20 ม.ค. 2562)
กิจกรรมวันวิชาการ 2018 ฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (18 ม.ค. 2562)
กิจกรรมกีฬารักสามัคคี เอซีซีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (13 ม.ค. 2562)
กิจกรรมเสริมทักษะความรู้จากประสบการณ์จริงในการขายสินค้า "Online Business" โดยคุณอริสา วัฒนาโภคินกุล เจ้าของลิปสติก ยี่ห้อ Tifara และผ้าลูกไม้นำเข้า ยี่ห้อ Lavanya (9 ม.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2561 (7 ม.ค. 2562)
โรงเรียนจัดพิธีเสกถ้ำพระกุมารโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ และกิจกรรมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (22 ธ.ค. 2561)
สอบกลางภาคของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 (20 ธ.ค. 2561)
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับมหาวิทยาลัย Southwest University of Political Science and Law จากฉงชิ่ง ประเทศจีน (18 ธ.ค. 2561)
กิจกรรม ACC WALK & RUN 2018 วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 (10 ธ.ค. 2561)
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการรับเสื้อ และ bib เพื่อใส่ในการเดิน-วิ่ง ACC WALK & RUN 2018 วันที่ 9 ธันวาคม 2561 (8 ธ.ค. 2561)
วันที่ 7 ธันวาคม วันแรกของการรับเสื้อ และ bib เพื่อใส่ใน ACC WALK & RUN 2018 วันที่ 9 ธันวาคม 2561 (7 ธ.ค. 2561)
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาท ข้อคิดแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนธันวาคม 2561 (7 ธ.ค. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|