Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

กิจกรรมการให้บริการตามโครงการ"รุกเพื่อลดเอดส์" (เมื่อวานนี้)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 70 ปีแห่งการสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต (21 ก.ค. 2560)
ลงนามในสัญญาความร่วมมือดำเนินการโครงการห้องเรียนขงจื่อ (19 ก.ค. 2560)
การแข่งขันหมากล้อม "The 1st Standard Rating & Friendship Game 2017" (13 ก.ค. 2560)
ฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล (29 มิ.ย. 2560)
กิจกรรมรับน้องภาคสนาม (23 มิ.ย. 2560)
พิธีบายศรีสู่ขวัญสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (23 มิ.ย. 2560)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 (23 มิ.ย. 2560)
สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในโรงเรียน (21 มิ.ย. 2560)
การตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (21 มิ.ย. 2560)
กิจกรรมเลือกประธานและรองประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (15 มิ.ย. 2560)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (1 มิ.ย. 2560)
เซ็น MOU ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (29 พ.ค. 2560)
ต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2560 (29 พ.ค. 2560)
ประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบ Intensive ของนักเรียนปี 1 (27 พ.ค. 2560)
กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมเทศกาลตวนอู่ (เทศกาลไหว้บะจ่าง) (26 พ.ค. 2560)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนปี 3 ที่ไปฝึกงาน (Last Orientation on the Job Training) (26 พ.ค. 2560)
ต้อนรับนักเรียนปี 1 และ ปี 2 สำหรับปีการศึกษา 2560 (23 พ.ค. 2560)
กิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียนปี 1 และ ปี 2 ในวันเปิดปีการศึกษา 2560 (23 พ.ค. 2560)
Intensive Course สำหรับนักเรียนใหม่ (27 มี.ค. 2560)
Graduation Party (20 มี.ค. 2560)
ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงานภาคฤดูร้อน (13 มี.ค. 2560)
ประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบของนักเรียนปี 1 และ ปี 2 (11 มี.ค. 2560)
การบรรยายพิเศษโดยท่านเอกอัครราชทูตรัสเซีย (10 มี.ค. 2560)
นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจขั้นสูง (10 มี.ค. 2560)
รางวัลการแข่งขันภายนอกโรงเรียน (22 ก.พ. 2560)
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันปริศนาอักษรจีน และถ้วยรางวัลโบว์ลิ่งการกุศล (20 ก.พ. 2560)
พิธีบายศรีสู่ขวัญ วันปัจฉิมนิเทศ (20 ก.พ. 2560)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2559 (17 ก.พ. 2560)
พิธีลงนามเอกสาร โครงการ MOU (9 ก.พ. 2560)
นิทรรศการหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป และการแข่งขันไขปริศนาอักษรจีน (9 ก.พ. 2560)
งานสัปดาห์วิชาการและโครงการงานอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 (7 ก.พ. 2560)
ACC inter-school speech contest (6 ก.พ. 2560)
ACC Family Bowling 2016 (6 ก.พ. 2560)
กิจกรรมห้องเรียนขงจื่อและทัศนศึกษานอกโรงเรียน (3 ก.พ. 2560)
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน (20 ม.ค. 2560)
งาน ACC Spirit Night & Home coming Day (17 ม.ค. 2560)
พิธีรำลึกถึงภราดาโรเกชั่น และภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ (17 ม.ค. 2560)
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทางคริสตศาสนา (9 ม.ค. 2560)
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทางพุทธศาสนา (9 ม.ค. 2560)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 (4 ม.ค. 2560)
พิธีเสกถ้ำพระกุมาร โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ (23 ธ.ค. 2559)
กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2559 (กล้อง 2) (19 ธ.ค. 2559)
กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2559 (กล้อง 1) (19 ธ.ค. 2559)
พัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ ณ บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด (คลังสินค้าโรจนะ) (2 ธ.ค. 2559)
การใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้วิชาอาเซียนศึกษา (30 พ.ย. 2559)
พิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (4 พ.ย. 2559)
วันสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน (29 ต.ค. 2559)
ถวายอาลัย ด้วยใจภักดี (28 ต.ค. 2559)
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 (20 ต.ค. 2559)

 1 2  >>   >|