[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20014
ชื่อ: มาสเตอร์  ทวีเดช    สิริโยธิน
ฉายา: -
อายุงาน: 29 ปี 11 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2560 กรรมการ งานบริการวิชาการ
2559 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2559 ประธานกรรมการ งานบริการวิชาการ
2558 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2558 ประธานกรรมการ งานบริการวิชาการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์,   งานบริการวิชาการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริการวิชาการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (81)
กิจกรรมวันสงกรานต์ของนักเรียนใหม่11 เม.ย. 2561
นักเรียนใหม่เข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมภาษาอังกฤษ30 มี.ค. 2561
นักเรียนปี 2 ฝึกงานที่บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด14 มี.ค. 2561
สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2/256011 มี.ค. 2561
Graduation Party นักเรียนปี 3 รุ่น 77 ประจำปีการศึกษา 256011 มี.ค. 2561
Thank you Party ปีการศึกษา 25609 มี.ค. 2561
พิธีสวดอภิธรรมแด่อาม่า บุ้นเอง ธารทอง27 ก.พ. 2561
Wrap Up หัวข้อ "Trading in AEC" โดยคุณวิศณุ วรนิตินันท์16 ก.พ. 2561
พิธีอำลา/ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่น 7715 ก.พ. 2561
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ออกไปแข่งขันภายนอก11 ก.พ. 2561
พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 256010 ก.พ. 2561
ผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์10 ก.พ. 2561
งานมุทิตาจิตครูเกษียณ มิสนิสา แก้วมงคล9 ก.พ. 2561
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล เป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีน9 ก.พ. 2561
ACC FAMILY BOWLING 201730 ม.ค. 2561
กิจกรรมงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561)26 ม.ค. 2561
กิจกรรมงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561)26 ม.ค. 2561
กิจกรรมงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันพุธที่ 24 มกราคม 2561)25 ม.ค. 2561
พิธีรำลึกถึงภราดาโรเกชั่นและภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ และงาน Home Coming Day22 ม.ค. 2561
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 256120 ม.ค. 2561
ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนประจำเดือนมกราคม12 ม.ค. 2561
การบรรยายพิเศษเรื่อง "Maximize Your Talent"12 ม.ค. 2561
Wrap Up "กระบวนการผลิตสินค้าในยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Manufacturing)"12 ม.ค. 2561
Wrap Up "ประเทศไทย 4.0 กับโอกาสด้านโลจิสติกส์ (Logistics)"11 ม.ค. 2561
ต้อนรับคณะอาจารย์เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่4 ม.ค. 2561
ฉลองพระคริสตสมภพ ในวันที่ 24 ธันวาคม 256024 ธ.ค. 2560
กิจกรรม "รู้รักสามัคคี ACC สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 256014 ธ.ค. 2560
กิจกรรม รู้รักสามัคคี ACC สัมพันธ์11 ธ.ค. 2560
การทำธุรกิจระดับสากล7 ธ.ค. 2560
ค่ายพัฒนาฝีมือหมากล้อม "ครูสู่ดั้ง" รุ่นที่ 17 ธ.ค. 2560
Counseling Workshop โดยคุณมโนรถ กุศลศักดิ์ และมิสเจนนิสา มาดาน1 ธ.ค. 2560
Alimni's Talk หัวช้อ "ธุรกิจ Start Up"29 พ.ย. 2560
อิทธิพลของโซเชียลมีเดียที่มีต่อธุรกิจในปัจจุบัน29 พ.ย. 2560
การบรรยายพิเศษ "แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน17 พ.ย. 2560
Learn@site at TV Direct16 พ.ย. 2560
ท่านผู้อำนวยการพบนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนพฤศจิกายน14 พ.ย. 2560
การแข่งขัน Harbor GO Eastern Championship 201714 พ.ย. 2560
การบรรยายพิเศษ "ทำอย่างไรเป็นคนไทยแข็งแรง"3 พ.ย. 2560
ภราดา 3 ท่านของคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศอินเดียเข้าเยี่ยมโรงเรียน2 พ.ย. 2560
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Teacher as a Coach ก้าวข้ามความเป็นครูสู่ความเป็นโค้ช"1 พ.ย. 2560
Alumni's Talk เรื่อง แรงบันดาลใจในการเรียนธุรกิจ31 ต.ค. 2560
สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1/256028 ต.ค. 2560
กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 256026 ต.ค. 2560
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 217 ต.ค. 2560
บริการวิชาการภาษาอังกฤษและภาษาจีน6 ต.ค. 2560
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากำหนดแนวนโยบายการบริหารการศึกษา5 ต.ค. 2560
พิธีลงนามความร่วมมือการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ27 ก.ย. 2560
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนแต่ละชั้นปี22 ก.ย. 2560
Wrap up วิชา Marketing Information โดยคุณนิวัต วงศ์พรหมปรีดา21 ก.ย. 2560
Wrap up วิชา Entrepreneurship โดยคุณประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์19 ก.ย. 2560
Wrap up วิชา Visual Merchandising โดยคุณกิตติพงษ์ วนภิญโญศักดิ์19 ก.ย. 2560
Wrap up วิชา Advertising16 ก.ย. 2560
Wrap up วิชา Salesmanship โดยคุณนิติพนธ์ คงเกียรติคุณ14 ก.ย. 2560
Wrap up วิชา Retail & Wholesale โดยคุณอานุภาพ ธารทอง14 ก.ย. 2560
Wrap up วิชา Basic Selling 1 โดยคุณมโนรถ กุศลศักดิ์13 ก.ย. 2560
Learn@site12 ก.ย. 2560
ผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียน ประจำเดือนสิงหาคม1 ก.ย. 2560
กิจกรรมประกวดคัดลายมือ "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน" ปีการศึกษา 256030 ส.ค. 2560
กิจกรรมประกวดคัดลายมือ "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน" ปีการศึกษา 256030 ส.ค. 2560
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 329 ส.ค. 2560
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี สมโภชแม่พระ และวันแม่16 ส.ค. 2560
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ12 ส.ค. 2560
กิจกรรมบริการวิชาการของโรงเรียน4 ส.ค. 2560
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1026 ก.ค. 2560
กิจกรรมการให้บริการตามโครงการ"รุกเพื่อลดเอดส์"22 ก.ค. 2560
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 70 ปีแห่งการสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต21 ก.ค. 2560
ลงนามในสัญญาความร่วมมือดำเนินการโครงการห้องเรียนขงจื่อ19 ก.ค. 2560
การแข่งขันหมากล้อม "The 1st Standard Rating & Friendship Game 2017"13 ก.ค. 2560
ฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล29 มิ.ย. 2560
กิจกรรมรับน้องภาคสนาม23 มิ.ย. 2560
พิธีบายศรีสู่ขวัญสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256023 มิ.ย. 2560
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 256023 มิ.ย. 2560
กิจกรรมเลือกประธานและรองประธานนักเรียน ปีการศึกษา 256015 มิ.ย. 2560
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25601 มิ.ย. 2560
เซ็น MOU ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย29 พ.ค. 2560
ต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในวันเปิดเทอมปีการศึกษา 256029 พ.ค. 2560
ประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบ Intensive ของนักเรียนปี 127 พ.ค. 2560
กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมเทศกาลตวนอู่ (เทศกาลไหว้บะจ่าง)26 พ.ค. 2560
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนปี 3 ที่ไปฝึกงาน (Last Orientation on the Job Training)26 พ.ค. 2560
ต้อนรับนักเรียนปี 1 และ ปี 2 สำหรับปีการศึกษา 256023 พ.ค. 2560
กิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียนปี 1 และ ปี 2 ในวันเปิดปีการศึกษา 256023 พ.ค. 2560
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(60)
กิจกรรมวันสงกรานต์ของนักเรียนใหม่11 เม.ย. 2561
นักเรียนใหม่เข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมภาษาอังกฤษ30 มี.ค. 2561
นักเรียนปี 2 ฝึกงานที่บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด14 มี.ค. 2561
สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2/256011 มี.ค. 2561
Graduation Party นักเรียนปี 3 รุ่น 77 ประจำปีการศึกษา 256011 มี.ค. 2561
Thank you Party ปีการศึกษา 25609 มี.ค. 2561
พิธีสวดอภิธรรมแด่อาม่า บุ้นเอง ธารทอง27 ก.พ. 2561
Wrap Up หัวข้อ "Trading in AEC" โดยคุณวิศณุ วรนิตินันท์16 ก.พ. 2561
พิธีอำลา/ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่น 7715 ก.พ. 2561
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ออกไปแข่งขันภายนอก11 ก.พ. 2561
พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 256010 ก.พ. 2561
ผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์10 ก.พ. 2561
งานมุทิตาจิตครูเกษียณ มิสนิสา แก้วมงคล9 ก.พ. 2561
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล เป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีน9 ก.พ. 2561
กิจกรรมงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561)26 ม.ค. 2561
กิจกรรมงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561)26 ม.ค. 2561
กิจกรรมงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันพุธที่ 24 มกราคม 2561)25 ม.ค. 2561
พิธีรำลึกถึงภราดาโรเกชั่นและภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ และงาน Home Coming Day22 ม.ค. 2561
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 256120 ม.ค. 2561
การบรรยายพิเศษเรื่อง "Maximize Your Talent"12 ม.ค. 2561
Wrap Up "กระบวนการผลิตสินค้าในยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Manufacturing)"12 ม.ค. 2561
Wrap Up "ประเทศไทย 4.0 กับโอกาสด้านโลจิสติกส์ (Logistics)"11 ม.ค. 2561
ฉลองพระคริสตสมภพ ในวันที่ 24 ธันวาคม 256024 ธ.ค. 2560
กิจกรรม รู้รักสามัคคี ACC สัมพันธ์11 ธ.ค. 2560
การทำธุรกิจระดับสากล7 ธ.ค. 2560
Counseling Workshop โดยคุณมโนรถ กุศลศักดิ์ และมิสเจนนิสา มาดาน1 ธ.ค. 2560
Alimni's Talk หัวช้อ "ธุรกิจ Start Up"29 พ.ย. 2560
การบรรยายพิเศษ "แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน17 พ.ย. 2560
Learn@site at TV Direct16 พ.ย. 2560
ท่านผู้อำนวยการพบนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนพฤศจิกายน14 พ.ย. 2560
การแข่งขัน Harbor GO Eastern Championship 201714 พ.ย. 2560
การบรรยายพิเศษ "ทำอย่างไรเป็นคนไทยแข็งแรง"3 พ.ย. 2560
ภราดา 3 ท่านของคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศอินเดียเข้าเยี่ยมโรงเรียน2 พ.ย. 2560
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Teacher as a Coach ก้าวข้ามความเป็นครูสู่ความเป็นโค้ช"1 พ.ย. 2560
สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1/256028 ต.ค. 2560
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 217 ต.ค. 2560
บริการวิชาการภาษาอังกฤษและภาษาจีน6 ต.ค. 2560
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากำหนดแนวนโยบายการบริหารการศึกษา5 ต.ค. 2560
พิธีลงนามความร่วมมือการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ27 ก.ย. 2560
ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนแต่ละชั้นปี22 ก.ย. 2560
Wrap up วิชา Marketing Information โดยคุณนิวัต วงศ์พรหมปรีดา21 ก.ย. 2560
Wrap up วิชา Entrepreneurship โดยคุณประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์19 ก.ย. 2560
Wrap up วิชา Basic Selling 1 โดยคุณมโนรถ กุศลศักดิ์13 ก.ย. 2560
Learn@site12 ก.ย. 2560
ผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียน ประจำเดือนสิงหาคม1 ก.ย. 2560
กิจกรรมประกวดคัดลายมือ "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน" ปีการศึกษา 256030 ส.ค. 2560
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ12 ส.ค. 2560
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1026 ก.ค. 2560
การแข่งขันหมากล้อม "The 1st Standard Rating & Friendship Game 2017"13 ก.ค. 2560
ฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล29 มิ.ย. 2560
พิธีบายศรีสู่ขวัญสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256023 มิ.ย. 2560
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 256023 มิ.ย. 2560
กิจกรรมเลือกประธานและรองประธานนักเรียน ปีการศึกษา 256015 มิ.ย. 2560
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25601 มิ.ย. 2560
เซ็น MOU ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย29 พ.ค. 2560
ต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในวันเปิดเทอมปีการศึกษา 256029 พ.ค. 2560
ประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบ Intensive ของนักเรียนปี 127 พ.ค. 2560
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนปี 3 ที่ไปฝึกงาน (Last Orientation on the Job Training)26 พ.ค. 2560
ต้อนรับนักเรียนปี 1 และ ปี 2 สำหรับปีการศึกษา 256023 พ.ค. 2560
กิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียนปี 1 และ ปี 2 ในวันเปิดปีการศึกษา 256023 พ.ค. 2560

• แฟ้มผลงาน (0)