อัลบัมภาพที่ 324    ตรวจโรคทางนรีเวชโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวช (งานอนามัย)
อัลบัมภาพที่ 323    มาอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคทางนรีเวช ให้คณะครู นักการ และบุคคลภายในชุมชนรอบๆโรงเรียน (งานอนามัย)
<< Back Next >>