งานพัฒนา 60014
(04/สิงหาคม/2560 ::
จาก งานบริหารสำนักฯ)      
60013
(04/สิงหาคม/2560 ::
จาก งานบริหารสำนักฯ)      
งานพัฒนา 60013
(04/สิงหาคม/2560 ::
จาก งานบริหารสำนักฯ)      
งานพัฒนา 60015
(01/สิงหาคม/2560 ::
จาก งานบริหารสำนักฯ)      
ชุมนุมดรูคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 (590014)
(07/กันยายน/2559 ::
จาก งานบริหารสำนักฯ)      
สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2559 (590013)
(06/กันยายน/2559 ::
จาก งานบริหารสำนักฯ)      
อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (590012)
(19/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานบริหารสำนักฯ)