ชุมนุมดรูคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 (590014)
(07/กันยายน/2559 ::
จาก งานบริหารสำนักฯ)      
สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2559 (590013)
(06/กันยายน/2559 ::
จาก งานบริหารสำนักฯ)      
อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (590012)
(19/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานบริหารสำนักฯ)      
ร่วมงานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2559
(10/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานบริหารสำนักฯ)      
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการคุณภาพภายในโรงเรียน (590010)
(05/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานบริหารสำนักฯ)      
เสวนาพิเศษ 360 องศา เปิดมุมมองการศึกษายุคใหม่ (590009)
(02/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานบริหารสำนักฯ)      
สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาล (590006)
(25/กรกฎาคม/2559 ::
จาก งานบริหารสำนักฯ)