Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    งานพัฒนา 61012
 

มิสรุ่งนภา  มีบุตรภักดี  เข้าร่วมการประชุม เรื่อง "การประชุมหน่วยงานอภิบาล โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ คร้้งที่ 2/2561 วันที่ 15 กันยายน 2561 ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดโดย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20019 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  รุ่งนภา    มีบุตรภักดี
มิส  พจนีย์    วิชาช่าง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 28 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักฯ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน