Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    งานพัฒนา 61009
 

มิสรุ่งนภา  มีบุตรภักดี เข้าร่วม "ชุมนุมครูคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 11" ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 - 15.00 น.  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดโดยแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20019 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  รุ่งนภา    มีบุตรภักดี
มิส  พจนีย์    วิชาช่าง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 32 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักฯ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน